Gwirfoddoli gyda grŵp tyfu

Os ydych wedi eich ysbrydoli i wirfoddoli ac yn barod i balu yn y chwyn, yna mae’n bosibl y bydd grŵp tyfu yn agos i chi. Yma, rydym wedi casglu rhai o’r mannau y gallech fynd i ddysgu pa gyfleoedd sydd ar gael yn eich ardal leol.

Chwiliwch ar fap Tyfu’n Wyllt

Mae gennym gyfuniad o brosiectau a ariennir - yn hen a newydd - a safleoedd a argymhellir ar ein map, y mae gan lawer ohonynt rolau gwirfoddoli.

Ticiwch y blwch 'volunteering opportunities' dan y botwm Search by Keyword a nodi eich côd post, i weld os daw rhywbeth i’r golwg yn eich ardal chi.

TCV The Conservation Volunteers

The Conservation Volunteers (TCV)

A hwythau’n dathlu eu pen-blwydd yn drigain oed, mae’r Conservation Volunteers yn rhwydwaith o grwpiau a gwirfoddolwyr ledled y DU sy’n cysylltu pobl a mannau gwyrddion.

Mae ganddynt flwch chwilio gyda chôd post ar eu gwefan, dan y tab 'Volunteering', ichi chwilio am weithgareddau yn eich ardal chi.

ACORP New life for local lines

Association of Community Rail Partnerships (ACORP)

Mae ACoRP yn darparu cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i’r mudiad partneriaeth rheilffyrdd cymunedol, sy’n trosglwyddo amrediad o weithgareddau sy’n dwyn pobl ynghyd ac yn helpu cymunedau i gael y gorau o’u rheilffyrdd.

’Dyw eu gweithgareddau i gyd ddim yn ymwneud â thyfu, maent hefyd yn cynnwys mathau eraill o brosiectau cymunedol hefyd. Chwiliwch am eich partneriaeth rheilffyrdd cymunedol agosaf ar eu gwefan i ddysgu mwy.