Pam gwirfoddoli?

Mae’n swyddogol: mae rhoi rhywbeth yn ôl yn dda ichi! Yma yn Tyfu’n Wyllt rydym wedi ein hysbrydoli gan y Pum Llwybr at Les, sy’n nodi y gall gwneud mwy o’r pum peth yma helpu i wella eich lles:

  • Cysylltu (gyda natur a gyda’ch gilydd)
  • Bod yn fywiog
  • Talu sylw (o’r byd o’ch amgylch)
  • Parhau i ddysgu
  • Rhoi 

Y newydd da yw y gall gwirfoddoli eich helpu i gyflawni nifer o’r pethau hyn ar yr un pryd, yn enwedig os byddwch yn gwirfoddoli gyda grŵp tyfu, neu os penderfynwch chi ymuno â grŵp ffwng lleol.

Mae ymchwil gan NCVO (sefydliad sy’n eiriol dros y sector gwirfoddol a gwirfoddoli) yn dangos y gall gwirfoddoli gael effaith cadarnhaol ar y person sy’n gwirfoddoli, yn ogystal â helpu elusennau a grwpiau lleol i gyflawni mwy yn eu cymuned.

Mae llawer o sefydliadau, yn enwedig rhai lleol, llai o faint, yn dibynnu ar wirfoddolwyr; yn y DU mae ychydig dros draean o bobl yn gwirfoddoli’n ffurfiol o leiaf unwaith y flwyddyn ac mae tua un rhan o bump yn gwirfoddoli’n ffurfiol o leiaf unwaith y mis*, felly os ydych chi’n un o’r ddau draean o bobl sydd ddim yn gwirfoddoli ar hyn o bryd, beth am roi tro arni? Gallwch gynyddu eich sgiliau a gwella eich iechyd a’ch lles, a bydd y sefydliad yr ydych yn ei helpu’n gallu gwneud mwy fyth - felly mae pawb yn ennill!

Felly, peidiwch oedi! Chwiliwch ar ein map i weld os oes unrhyw brosiectau neu safleoedd lleol yn chwilio am wirfoddolwyr - defnyddiwch y blwch Search by Keyword a rhoi tic yn 'volunteering opportunities' ar frig y map.

*Ystadegau gan UK Civil Society Almanac 2016/17: https://data.ncvo.org.uk/a/almanac18/volunteering-overview-2015-16/