Ymunwch a grŵp ffwng lleol

Os ydych chi’n ffanatig ffyngau, yna beth am ymuno â grŵp o bobl o’r un anian, er mwyn ymddiddori yn y ffyngau’n eich ardal.

Mae gwaith ymchwil i ffyngau ar draws y DU yn dibynnu’n sylweddol ar wirfoddolwyr a mycolegwyr maes. Byddwch yn ymuno â thraddodiad cyfoethog o waith gwyddonol gwirfoddol, sy’n dal i fod yn ddibynnol ar amser a brwdfrydedd pobl am y pwnc yma.

Mae nifer o wahanol fudiadau sy’n cefnogi grwpiau lleol mewn gwahanol ffyrdd.BMS British Mycological Society promoting fungal science

The British Mycological Society (BMS), Recording Network

Sefydlwyd y BMS ym 1896 i hyrwyddo astudiaeth wyddonol i ffyngau yn eu holl amrywiaeth. Mae’n fudiad i aelodau sy’n croesawu amaturiaid ac academyddion fel ei gilydd.

Mae’r BMS yn cefnogi rhwydwaith o Grwpiau Cofnodi Ffwng Lleol. Caiff y grwpiau hyn eu rhedeg, ar sail wirfoddol, gan selogion sydd am rannu eu gwybodaeth am ffyngau gwyllt a gwella sgiliau adnabod aelodau eraill. Maent yn darparu amgylchedd croesawus ar gyfer aelodau newydd i fwynhau archwilio byd ffyngau.

Mae 37 grŵp ledled y DU ar hyn o bryd. Chwilich trwy’r rhestr i weld os oes un yn eich ardal chi.

Gallech hefyd ymweld â thudalen Facebook BMS sy’n cynnwys gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd ar draws y rhwydwaith a dolennau i dudalennau Facebook grwpiau lleol.

 

Drawing of grey coloured lichen next to the words British Lichen Society

The British Lichen Society (BLS)

Mae cennau yn “gysylltiadau symbiotig sefydlog rhwng ffwng ac alga a / neu cyanobacteria”. Hynny yw, maen nhw’n rhannol yn ffwng, ac yn rhannol yn fath arall o alga neu facteria. Os oes gennych fwy o ddiddordeb mewn cennau na ffyngau, yna’r British Lichen Society yw’r lle i chi!

Wedi ei sefydlu ym 1963 i hybu astudio, mwynhau a chadwraeth cennau, mae’r gymdeithas yn cynnal cyfarfodydd maes ar amrywiol safleoedd ledled y DU. Mae gwybodaeth am y digwyddiadau hyn a sut i gymryd rhan ar gael ar eu gwefan.

Graphic The Fungus Conservation Trust

The Fungus Conservation Trust (formerly Association of British Fungus Groups)

Sefydlwyd y Fungus Conservation Trust ym 1996 i annog ymddiddori ym maes mycoleg amatur. Mae’n cynnwys aelodau unigol, fydd un ai’n ymuno ag un o grwpiau’r Ymddiriedolaeth neu fydd yn mentro (i chwilio am ffyngau) ar eu pen eu hunain.

Nid yw’r grwpiau’n cael eu hyrwyddo ar y wefan, felly os hoffech ymuno â’r rhain, ymwelwch â’u gwefan a chysylltu gyda nhw’n uniongyrchol.